Czas teraźniejszy

Czy widzisz, jak wygina się to drzewo?
Czy to inspiruje?
Wychyla się by pochwycić promienie słoneczne
Lekcja do zastosowania
Czy wynosisz coś z tej wszechogarniającej wycieczki
Możesz spędzić swój czas sam, przetrawiając przeszłe żale, och
Albo możesz dojść do porozumienia i zdać sobie sprawę, że jesteś jedynym, który może ci wybaczyć
To znacznie bardziej sensowne by żyć w czasie teraźniejszym

Czy domyślasz się, jak kończy się to życie?
Zbadałeś swoje ręce i przestudiowałeś linie
Czy wierzysz, że droga przed tobą wspina się ku światłu
Wygląda na to, że niepotrzebnie jest coraz trudniej
Znaleźć podejście i sposób by żyć
Czy wynosimy coś z tej wszechogarniającej wycieczki
Możesz spędzić swój czas sam, przetrawiając przeszłe żale, och
Albo możesz dojść do porozumienia i zdać sobie sprawę, że jesteś jedynym, który nie może ci wybaczyć
To znacznie bardziej sensowne by żyć w czasie teraźniejszym